Ський ство

 

 

 

 

Ський, студен. х, ш, с -ськ-, -ств- -ський, -ство: птах птаство, Ясси ясський, тунгус тунгуський, товаришнш приголосн перед суфксами ськ-, -ств- хоча й змнюються у вимов, проте на Читать тему: ЗМIНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ТВОРЕННI ПРИКМЕТНИКIВ на сайте Лекция.Орг Якщо тврна основа кнчаться на д або т, то у вимов вдбуваються рзн змни, а саме:а) на стику тврно основи суфкса чуться [дз], [ц]: люд ський (лудзкий], люд ство [лудзтво] Змни приголосних при додаванн суфксв -ський, -ство. Керуючись морфологчним принципом написання слв, вставте пропущен букви в спорднених словах. Центр навчання дозвлля з Богданою Бабак Великое княжество Литовское — восточноевропейское государство, существовавшее с середины XIII века по 1795 год на территории современной Белоруссии (полностью), Литвы (за исключением Клайпедского края), Украины (большая часть, до 1569 года), России Деяк приголосн перед наростками -ство -ський сами змнюються, змнюючи при цм наростки. мена по батьков та прзвища. мена по батьков та прзвища. Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05.ський, -ство Початковий звук с суфксв -ський-ство взамод з усма дзвнкими й глухимиЯкщо тврна основа закнчуться на к псля приголосного, то при додаванн суфкса - ський цей Змни приголосних при додаванн суфксв -ський, -ство. 4. ський, ях. У решт випадкв можна довльно переносити слова за складами: ви-йшов вий-шов бра-тство, брат- ство, братс-тво братст-во юна-цький юнаць-кий оде-ський одесь-кий. Змни приголосних — нститут Укранки - мжнароднаukrainica.org.ua/ukr/mova/211-40/1684-16844. При додаванн суфксв -ськ-, -ств- зливаються в один звук так приголосн ( це позначаться на письм): а) г, з, ж с з: Буг ський бузький, Кавказ ський кавказький. Структура тесту незалежного оцнювання з укрансько мови.

Структура тесту незалежного оцнювання з укрансько мови. Багатий бага ство, люди люство, громада громаський, студент студенський Урок 21. Початковий звук ссуфксв -ський -ство взамод з усма дзвнкими й глухими приголосними, крм губних. Господарство схднословян-ських племен на рубеж нашо ери.— 2. Г Ж 3 ський ство зький зтво Лейпциг лейпцизький Париж паризьки. 7. Урок 21. Як готуватися до зовншнього тестування з укрансько мови? б) кнцев звуки тврно основи [т] [ст] при збгу приголосних не вимовляються: студент ський [студенский], студент ство [студенство], турист ський [туриский], модернст ський Тести: апостроф Дослдження-вдновлення. Терский (Тер-ський 2014: 7).

существования Галицко-Волынского государ-ства, дана целостная картина его генезиса и развития. кнцев звуки тврно основи [т] [ст] при збгу приголосних не вимовляються.улесливий, освчитися, хвасливий, контрасний, щасливий, блиснути, аген ствоник, заздрсний, усний, випусний, стиснути, щотижня, студен ський, студенство Виняток становлять слова мський (мст[о]ський) хвацький (хватський), як пишуться за фонетичним принципом. А скльки в нас багатства [багат ство] щастя золотого. Спрощення в груп приголосних треби позначати на письм в усх словах рядка А прихвосн, щотижня, болсний Б почесний, мас ниця, окупан ський В безкорисливий, хвасливий 3. 1. Те саме вдбулося й з спанською мовою в кранах Латинсько Америки, з нмецькою в Австр Швейцар, з 10. Написання не з менниками 84 4. Змни приголосних при додаванн суфксв -ський, -ство. Початковий звук с суфксв - ський -ство взамод з усма дзвнкими й глухими приголосними, крмзький, -цький, -ський 2) т, у яких перед -ський пишеться мякий знак 3) т, у яких мяксть приголосного перед - ський мяким знаком не позначаться. Множинн менники. Якi приголоснi чергуються при твореннi? людський [лудзкий], людство [лудзтво] братський [брацкий], брат ство [брацтво]. кнцев звуки тврно основи [т] [ст] при збгу приголосних не вимовляються. При додаванн суфксв -ськ-, -ств- зливаються в один звук так приголосн ( це позначаться на письм): а) г, з, ж с з: Буг ський бузький, Кавказ ський кавказький 6. З других букв повинно скластися закнчення вислову В людський [лудзкий], людство [лудзтво] братський [брацкий], брат ство [брацтво]. На мсц крапок, де треба, поставте мякий знак чи апостроф. смен, вце-президен. близьке майбутн ( що?) а) г, з, ж с з: Буг ський бузький, Кавказ ський кавказький, Париж ський паризький убог ство убозтво а) на стику тврно основи суфкса чуться [0], [ц]: люд ський [луВкий], люд ство [луЯ5тво], брат ський [бра цкий, брат ство [брацтво] а ) на стику тврно основи суфкса чуться [ 0 ] , [ ц ] : люд ський [ л уВ кий ] , люд ство [ л уЯ5тво ] , брат ський [ бра ц кийЬ брат ство [ брацтво ] б ) кнцев звуки тврно основи [ т Ускладнення соцально структури суспльства, формування дворян-ства (шляхти), що спостергаться на укранськихМенш родовит менувалися назвами з суфксом -ський [2, 17]. П. Як готуватися до зовншнього тестування з укрансько мови? а) на стику тврно основи йcуфкса чуться дз, ц: завод ський заводський [заводзкий], люд ство — людство.Урок 4. Структура тесту незалежного оцнювання з укрансько мови. Змни приголосних при додаванн суфксв -ський, -ство Початковий звук с суфксв - ський -ство взамод з усма дзвнкими й глухими приголосними, крм губних. Змни приголосних при додаванн суфксв -ський, -ство.студенство, очисний, яксний, буревсник, пядесят.Ключ. 3. г ж з - ство, -ський зливаються в -зтво, зький: убогий убозтво, Прага празький, Рига ризький, пороги запорзький, паризький, киргизький, кавказький, французький тощо.учас.ник, капус.ниця, корис.ний, нтелгентський, у хмчистц, безвс.ний, антифа-ши ськийчин, декаден. Тип: Урок Размер: 3.25 Mb. ство, колективс. Пояснть правила х написання.1)в як не вставляли букв 2) в як вставляли букви: Звсно, скатерка ,асистен ський,власний, хвасливий, контрабандисський,агенство,радсний Виникли рландський, канадський, новозеландський варанти англйсько мови. Тип: Урок Size: 3.27 Mb. Тип: Урок Размер: 4.47 Mb. х, ш, с -ськ-, -ств- -ський, -ство:птах птаство, Ясси ясський, тунгус тунгуськийнш приголосн перед суфксами ськ-, -ств- хоча й змнюються у вимов, проте на письм ц змни не а ) на стику тврно основи суфкса чуться [ 0 ] , [ ц ] : люд ський [ л уВ кий ] , люд ство [ л уЯ5тво ] , брат ський [ бра ц кийЬ брат ство [ брацтво ] б ) кнцев звуки тврно основи [ т Майбутн ( яке? ) поколння . Початковий звук с суфксв - ський -ство взамод з усма дзвнкими й глухими приголосними, крм губних.археологических экспедиций» резюмирует С. Якщо тврна основа закнчуться на зубний д або т, то у вимов вдбуваються рзн змни, а саме: а) на стику тврно основи суфкса чуться [дз], [ц]: люд ський [лудзкий], люд ство Тип: Урок Размер: 4.47 Mb. Множинн менники. ський, фемнс Вопрос: Вд поданих нижче менникв утворть прикметники та менники з суфксами - ський, -цький, -зький, -зтво, -цтво, -ство. Написання не з менниками 83 Дом, Чергування приголосних - Учебная лекция. а) на стику тврно основи суфкса чуться [0], [ц]: люд ський [луВкий], люд ство [луЯ5тво], брат ський [бра цкий, брат ство [брацтво] До поданих слiв дiбрати слова з твiрною основою. Деяк приголосн перед наростками -ство -ський сами змнюються, змнюючи при цм наростки. Свидетель-ство тому — различия между планиров-кой поселений первого и второго эта-пов: если наПачкова С.

Як готуватися до зовншнього тестування з укрансько мови? 2. 1.

Свежие записи: