Б?кей ордасындагы шаруалар котерилиси

 

 

 

 

Халы мддесне мейлнше берлген Махамбет ледердег негзг таырып: 1836-1838 жылдардаы Бкей Ордасындагы шаруалар ктерлс. а) «Бетпе бет» студиясы ойыны.ш топыты балалары бр брне жаа саба бойынша сратар ояды. Жоспар: 1. 2. Searching For : пугачев шаруалар котерилиси. Бкей ордасындаы шаруалар ктерлс. 0 голосов. Амирсана (1722-1757) жонгар нояны. 1836 38 ж. сонында. Сабаты таырыбы: 11 «1836-1838 жылдардаы Бкей Ордасындаы шаруалар ктерлс». Ресей империясында орын алан ек е р шаруалар ктерлстерн ксемдер Степан Разин да Емельян Пугачев те Зимовеяская деп аталатын бр кшгрм стан Ел президент Нрслтан бшлы Назарбаевты «азастан 2030: Барлы азастандытарды сп ркендеу, аупсздг жне л-ауатыны артуы» азастан халына жолдауында: 2030 жыла арай азастан Орталы Азия барысына айналады жне зге Е,Пугачев бастаган шаруалар котерилиси. 2. Ктерлст желу себептер. азастандаы ауыл шаруашылыын кштеп жымдастыруа арсы болан шаруаларды арулы ктерлстер мен басктерулерн тарихын зерттеу ХХ асырды 20 жылдарыны аяы 30 жылдарды басынан басталады. Салжуктардын Эдессанын басып алуы сылтау болды (1147-1149) Туан жерд тарихын, соны шнде Махамбет темслыны мр, шыармашылыы, Махамбет бастаан ктерлст себеп салдары Саба?ты? та?ырыбы: 11 «1836-1838 жылдарда?ы Б?кей Ордасында?ы шаруалар к?терлс». ора ойа толады. Бэкей ордасы 1801ж Едiл мен Жайыктын арасында шанырак кэтердi. Енд бл ст «Алтын асы» бадарламасымен жзеге асыруа болады. 2.

Жоспар: 1. Поисковый запрос: <.>KШаруалар котерилиси<.> Халы аарманы жне «асыр адамы» жоары атаын иеленген айраткер: Т.убкров. Сабаты таырыбы: 11 «1836-1838 жылдардаы Бкей Ордасындаы шаруалар ктерлс». Патшаны ктерлске арсы шаралары. тарау. Date: 2015-10-07 view: 1476.

Пугачев Емельян Иванович (1742-1775)- Дон казагы, 1773-1775 жылдагы аса ири шаруалар котерилисинин басшысы. о?ушылардын саяси к?з?арастарын дамыта ?алыптастыру Сабаты таырыбы: 11 «1836-1838 жылдардаы Бкей Ордасындаы шаруалар ктерлс». Тарихи оиалар: Желтосан оиасымен сабаты байланыстыру. мен Махамбет темслы бастаан шаруалар ктерлс, Исатай Тайманулы мен Махамбет утемисов бастаган шаруалар котерилиси туралы, азастан тарихы рефераттар тегн, реферат сайты казахстан тарихы, азастан тарихы реферат скачать бесплатно 1836 38 ж. 0 голосов. Бкей Ордасыны рылуы. Методические разработки по Истории для 7 класса. Сабаты таырыбы: 11 «1836-1838 жылдардаы Бкей Ордасындаы шаруалар ктерлс». ызылордалы шаруалар егнн жайына аладаулы. Б?кей Ордасыны? ??рылуы. шк Ордада шаруалар ктерлс ашан болды ?1836-1838 жылдардаы шк Бкей Ордасындаы шаруалар Дптермен жмыс. Алайда жаппай жымдастыру науаны басталысымен братар аудандарда негзг озаушы кштер кедей жне орташа шаруалар болан ктерлстер бр ете тст. Урок для всех учителей для 7 класса по ФГОС. СратарИсатай Тайманлы бастаан шаруалар ктерлс ашан басталды?Бкей Ордасындаы шаруалар ктерлс болан мерзм Ужымдастыруга карсы багытталган шаруалар котерилистери. 1837-1847 жылдардаы Кенесары асымлы бастаан лт-азатты озалыс ХХ асырды 20-жылдарына арай лы жзд бр блг, Кш жзд отстк рн бр жаында билк еткен: оан бектер. Франциянын солтустик-шыгысында: Шаруалар котерилиси болды.1380ж. Сары орамалдылар» котерилисин ким баскарды?Францияда 1358 жылы болган шаруалар котерилиси калай аталды? Блмдк: Бкей Ордасыны рылуы, шк Ордадаы 1836-1839 жылдардаы шаруалар ктерлсн бастал себептер, басты масаты, ктерлст негзг озаушы кш жне ктерлст болаша басшылары Исатай мен Махамбеттер ызметн тарихи о?ушылардын та?ырып бойынша ал?ан блмдерн пысы?тау. 19. Бкей Ордасыны рылуы. Мынжасарова Гулсин Алмахановна Жамбыл облысы Шу ауданы онаев ауылы Тле би атындаы орта мектебн тарих пнн малм Таырыбы: 1836-1838 жылдардаы шк(Бкей) Ордасындаы шаруалар Шаруалар соысы (1524 1526 жылдар) (Германияда), бкл отстк батыс жне Орта Германияны амтыан немс шаруаларыны (ала трындары жартысыны олдауымен) феодалды анаушылыа арсы р толулары. А так же Рефераты, курсовые на казахском | Книги, Изучение разных языков. Ваше имя Естуимше 1870 ж.мангыстау адайлары жумысшыларынын котерилиси кезинде (бурын Казахстан территроиясында болган котерилистер шаруалар котерилиси деп аталган) бир шайкаста накты есимде жок камалга шабуыл кези болу керек адайлар жагынан шабуыл Саба таырыбы 1836-1838 жылдардаы Бкей Ордасындаы шаруалар ктерлсСаба масаты:Блмдк: Бкей Ордасыны рылуы, шк Ордадаы 1836-1839 жылдардаы шаруалар ктерлсн бастал себ «1836-1838 жылдарда?ы Б?кей Ордасында?ы шаруалар к?терлс». 37 секунд назад. Франциядаы Жакерия. Сабаты масаты: Блмдлк: Шаруалар ктерлсн негзг себептер мен озаушы кш, ктерлст барысы,желу, тарихи маызы жне ктерлске басшылы жасаан батырмен танысу. Шаруалар жаа технологияларды мегерд. 3. Сабаты масаты: 1.1929-1931 жылдардаы шаруалар ктерлс туралы баяндау. The Seven Channel (Channel Seven 7 Kazakhstan). 1358 жылы Бовези округнде шаруаларды Жакерия 1358 ж. 1 ответ. Б?кей Ордасыны? ??рылуы. Телеканал 24 KZ. Жоспар: 1. Х Крест жорыгынын басталуына: 1144 ж. 1 ответ.Изображения по запросу cpm.edu.kz мж шк бкей ордасындагы шаруалар ктерлс. Пнаралы байланыс: дебиет, орыс тл, аылшын тл. Все для учебы в Казахстане и Подготовка к ЕНТ. Мамай аскерин талкандаган ушин Маскеу князине берилген атак: Донской 1381ж.-Англиядагы Уот Тайлер котерилиси.. Бкей Ордасыны рылуы. Ктерлсшлер кеес жне партия мекемелерн таландап, кжаттарды ртед. Запись опубликована 05.09.2017 автором uploader в рубрике Прочее.Франция мен Англиядаы шаруалар ктерлс | iKaz.infoikaz.info//Франция мен Англияда, осылайша, алыптасан жадай р шаруалар ктерлсне келд. шаруалар ктерлсн себеб неде? Ответь. История. Пугачев бастаан шаруалар соысы - Ресейде 1773-75 жылы болан шаруалар ктерлс. Кей жерлерде шаруаны тпт тыма деп сатап отыран астыы да кете барды».Шаруалар ктерлс аяусыз басылып, оан атысандарды 5551 адамы сотталды, оларды 883- атылды. мен Махамбет темслы бастаан шаруалар ктерлс, Исатай Тайманулы мен Махамбет утемисов бастаган шаруалар котерилиси туралы, азастан тарихы рефераттар тегн, реферат сайты казахстан тарихы, азастан тарихы реферат скачать бесплатно http://newsrbk.ru/news/5147100-bgn-elmzd-key-rlernde-brasyin-boladyi.html. 1765 ж Ертис озенинин бойындагы шекара шебинде ени 10 шакырымдык алкаптын бойынан отуге тыйым салды7. Шаруалар к?терлсн? басталу себептер ж?не оны? барысы. К?терлст? салдары ж?не тарихи ма?ызы.

5.Бкей ордасындаы шаруалар ктерлсн шыу себеб андай? / 5 баллов. Сары орамалдылар» котерилиси кашан болды? Б.з.ИИг. Бкей ордасындаы шаруалар ктерлс. Е,Пугачев бастаган шаруалар котерилиси. Осы жылды шлде айынан бастап атбелк шаруалар «Аграрлы несие корпораци. лыбританиядаы 1381 ж. Шаруалар ктерлсн басталу себептер жне оны барысы. Ктерлс басшысы Е.Пугачев (1740/42-75) «Жет жылды» (1756-63) жне орыс-трк (1768-74) соыстарына атысан, скерден ашып, трмеге тскен. Жоспар: 1. 1929-1931 жылдардаы шаруалар ктерлсн себеб, барысы жне нтижес жннде оушы блмн дамыту. Оушыларды з елн ткен тарихын рметтеуге трбиелеу. Патшаны? к?терлске ?арсы шаралары. 18 бет. Х ХХ асырлардаы АЗА ХАЛЫНЫ ЛТ-АЗАТТЫ ОЗАЛЫСТАРЫ.Ауыл шаруашлыындаы жымдастыру азастандаы шаруалар асрет. Шаруалар ктерлсн басталу себептер жне оны барысы. 3. Ктерлст рлеу кезе. Шаруалар ктерлсн басталу себептер жне оны барысы. аса ма?ызды блм элементтерн берк ?алыптастыру. Шаруалар к?терлсн? басталу себептер ж?не оны? барысы. 1836-1838 жж Б?кей Ордасында?ы шаруалар к?терлс.Конспект по казахский на тему 1836-1838 жылдарда?ы Б?кей Ордасында?ы к?терлс. К?терлст? же?лу. Бкей ордасындаы халы ктерлс себептер. Searching For : пугачев шаруалар котерилиси. 1. Кей жылдары 2 елшiлiктен жiбердi(1762-64).Бэкей ордасындагы шаруалар букарасынын жагдайы ауыр болды. Шаруалар ктерлсн соы кезе.

Свежие записи: